AlandiaAlandiabolagen är en större försäkringsgrupp från Åland som framförallt riktar sina försäkringar mot båtar och sjöfart. Moderbolaget heter Redarnas Omsesidiga Försäkringsbolag som erbjuder marinförsäkringar och olycksfallsförsäkringar till sjöfolk. Alandia Försäkringar består av två sektioner som kallas för Alandia och Liv-Alandia och är de två delar i bolaget som främst handlar om båtförsäkring och personliga livförsäkringar.

Alandia båtförsäkring

Alandia båtförsäkringat är en av de mest omfattande båtförsäkringarna på den svenska marknaden. I grundutbudet ingår en båtskadeförsäkring, en ansvarsförsäkring och en olycksfallsförsäkring. Försäkringen kan sedan byggas ut enormt så den omfattar väldigt många olika situatuioner eller båttyper på havet. Ibland vill man ha extra försäkringar för sin elektroniska navigationsutrutsning, ibland andra tillbehör men också jollar på släp samt den säkerhetsutrustning som finns ombord. I och med att bolaget har en sådan bredd i sina försäkringar så erbjuder man också flertalet förmåner och rabatter som passar båtfolk utmärkt. Det kan handla om allt från larm och spårningsutrsrustning till GPS och startspärrar. Allt detta erbjuder Alandia rabatter på hos återförsäljaren.

En båtförsäkring täcks av väldigt många skyldigheter och rättigheter. Det är väldigt viktigt att man hanterar och beter sig på ett korrekt sätt när man är på sjön, annars kan försäkringarna sluta gälla. Var noga med att läsa igenom alla skyldigheter du har så kommer inga tvister eller problem uppstå om olyckan skulle vara framme. Alandia försäkringar är den rätta vägen att gå när man vill teckna försäkring till båten eller livet på sjön.

insurello försäkringshjälp

Alandia personförsäkring

Alandia har även valt att erbjuda personliga försäkringar för att människor skall känna sig trygga i sitt allmänna liv. Alandia personförsäkring är ett bra alternativ för att få en grundläggande ekonomisk trygghet. Det kan handla om graviditetsförsäkringar eller vanliga olycksfallsförsäkringar för att du och din familj skall känna sig trygga i vardragen. Bolaget har ett väl utformat samarbete med Aktia Livförsäkring AB och SOS-International. Detta är två stora bolag som bringar trygghet i Alandia personförsäkringar.

Försäkringar som erbjuds genom Alandia försäkring

– Båtförsäkringar i alla former
– Reseförsäkring
– Olycksfallsförsäkring
– Barnförsäkring
– Sjukförsäkring
– Livförsäkring
– Placeringsförsäkring
– Försäkringssparande