En olycksfallsförsäkring är ofta en tilläggsförsäkring i hemförsäkringen eller en fristående försäkring som tecknas av privatpersoner. Den som arbetar på en arbetsplats är allt som oftast försäkrad genom arbetsgivaren ifall olyckan skulle vara framme. Dock är det också så att så fort du lämnar din arbetsplats så täcks du inte längre av denna olycksfallsförsäkring. Det kan därför vara viktigt att som privatperson teckna en försäkring som skyddar dig på fritiden.

FörsäkringsbolagUtbudTeckna onlineSamlingsrabattFå prisförslag
OlycksfallsförsäkringSE FÖRSLAG

Gäller i åldersintervall

En olycksfallsförsäkring innebär att du har ett skydd, ofta mellan en minsta och en högsta ålder, som gör att situationer som sjukhusvistelser, kriser, tandläkare, förstahjälpen ersättning, medicinsk invaliditet och vanprydande ärr täcks av en olycksfallsförsäkring. Om du skulle avlida till följd av olyckan brukar de flesta olycksfallsförsäkringar betala ut en viss summa för begravningskostnader. Observera att detta inte är någon form av livförsäkring, en sådan måste tecknas separat.

Inte sjukdom, bara olyckor

Var medveten om att en olycksfallsförsäkring allt som oftast inte täcker sjukdom utan endast olyckor. En del bolag erbjuder dock sina kunder att teckna tilläggsförsäkringar mot vissa typer av sjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt och Alzheimers. Försäkringen gäller inte heller olyckor som skett innan den tecknats, skulle du teckna försäkringen i samband med olyckan gäller den inte då den måste vara giltig innan olyckan är framme. Jämför, undersök och kontrollera de olika bolagens erbjudanden för att hitta det som passar dig bäst.