SvelandSveland är ett försäkringsbolag som erbjuder försäkringar till företag, lantbruk och privatpersoner. Sedan 2010 ägs Sveland Sakförsäkringar till stora delar av det stora försäkringsbolaget Trygg-Hansa, som nu är delägare i företaget tillsammans med 13 andra sparbanker. Genom Sveland Sakförsäkringar kan du teckna olika typer av boende- och fordonsförsäkringar.

Sveland Djurförsäkringar

Sveland startade upp sin verksamhet 1911 och med djurförsäkringar som deras främsta produkt. I dag tillhandahåller Sveland djurförsäkringar genom ett separat bolag, som heter just Sveland Djurförsäkringar. Det innebär att företaget har över 100 års erfarenhet att ta fram de bästa och mest fördelaktiga försäkringar för just ditt djur.

insurello försäkringshjälp

Exempel på försäkringar som du kan teckna Sveland

– Hemförsäkring
– Villaförsäkring
– Fritidshusförsäkring
– Djurförsäkringar
– Fordonsförsäkringar