En djurförsäkring innebär ett skydd för en familjs husdjur. Många anser inte det här vara viktigt då det kan tyckas vara onödiga pengar men om sanningen skall fram så kommer du med största sannolikhet inte lämna djuret för att dö när sjukdom eller en olycka väl är framme. Har du inte då en försäkring som täcker ditt djur kan det bli väldigt dyrt med besök hos veterinär eller olika former av mediciner. Att teckna en djurförsäkring för de som har husdjur borde vara en skyldighet, inte minst för att värna om djuret.

Veterinärbesök

Det som en djurförsäkring oftast täcker är just, som ovan nämnt, veterinärbesök vid sjuk- och olycksfall. Någonting som tenderar dra iväg i kostnader väldigt enkelt. Det här innebär att du får ersättning för kostnader som uppstår i samband med undersökningar och behandlingar. Vad försäkringen täcker och inte täcker är reglerat i avtalen och det är inte ovanligt att det visar sig att en del behandlingar inte täcks av försäkringen. Välj därför en försäkring som innehåller den typ av skydd du vill ha innan du börjar betala in mängder med premier.

Är du osäker på om försäkringen täcker behandlingen av ditt husdjur kan du be om ett så kallat förhandsbesked av försäkringsbolaget innan veterinären påbörjar behandlingen.

Teckna en djurförsäkring hos Moderna Försäkringar

Livförsäkring

Det är också möjligt att teckna en så kallad livförsäkring för ditt djur. Det innebär att om ditt husdjur skulle gå bort under tiden som du betalar in din försäkring så kommer du få en ersättning för det. Ersättningen uppgår till olika summor beroende på hur mycket din premie ligger på. Ju äldre djuret blir desto dyrare blir premien och det kan därför bli aktuellt att se över om det är någon idé med att ha djurförsäkring om djuret blir väldigt gammalt.

Syftet med husdjur

Försäkringar blir givetvis olika viktiga beroende på i vilket syfte som husdjuren används. Driver du exempelvis uppfödning är det viktigt att teckna så mycket försäkringar som det går, men om du bara har djuret som husdjur kanske det räcker med en försäkring som täcker veterinärbesök. En häst är ofta väldigt dyr och är viktigare att livförsäkra än kanske en bondkatt. Fundera i vilket syfte du har dina djur och teckna sedan djurförsäkringen utefter det.

Djurförsäkringar

Karens och självrisk

Tänk på att det ofta brukar vara en karensperiod mellan det att du tecknar försäkringen och till dess att den börjar gälla. Anledningen till detta är att försäkringsbolaget inte vill stå för veterinärkostnaderna för ett djur som är sjukt redan när man tecknar försäkringen.

Självrisk brukar ofta tillkomma när du utnyttjar försäkringen och att det kan finnas ett tak för hur höga behandlingskostnader försäkringen täcker per år.