Begreppet självrisk är ofta sammankopplat med försäkringar. Begreppet innebär den summa som försäkringsbrevet eller avtalet anger som summa för betalning om du skall få ut din ersättning vid exempelvis en skada. Det finns alltså en avgift som skall betalas när olyckan inträffat för att du skall få ut dina pengar. Den här summan är på förhand bestämd och är lika stor oavsett vilken typ av olycka som inträffar.

Är skadan stor lönar sig självrisken

Det här får alltså till följd att om du har skador som uppgår till en summa som är högre än självrisken så är det lönsamt att betala avgiften för självrisken till försäkringsbolaget så att de sedan står för kostnaderna som uppstått på grund av skadan. Skulle kostnaderna för exempelvis en reparation av en bil som krockat vara lägre än självriskens kostnad så innebär det att det är bättre för dig att själv betala reparationen än att gå via försäkringsbolaget.

Försäkring med låg självrisk hos Hedvig

Omvänd proportion

En självrisk står i omvänd proportion med försäkringspremien. Det innebär att ju högre premie du har per månad desto mindre är ofta självrisken. Har du däremot en högre självrisk så behöver du inte betala lika mycket i premie.

Storlek på självrisk

Storleken på självrisken regleras i avtalen och bestäms av försäkringsbolagen. Det kan vara lämpligt att se över vilka nivåer självriskerna ligger på innan du tecknar avtalet. Genom att se över de olika försäkringsbolagens olika avgifter och premier kan du tjäna mycket pengar.

insurello försäkringshjälp