En försäkringspremie är ett vanligt begrepp när det talas om försäkringar och betalningar. För att ett försäkringsbolag skall få någonting tillbaka från de kunder som vill ha försäkringar från dem så tar företaget också ut en avgift från de personer som tecknat en försäkring. Det är den här avgiften som brukar kallas för premie eller försäkringspremie. För att försäkringsbolaget skall ersätta skador och olycksfall när någonting händer så måste du dels ha tecknat försäkringen innan incidenten inträffade samt att du också har skött dina betalningsåtaganden på rätt sätt.

Låga premier hos ICA Försäkring

Försäkringspremier betalas olika

En premie betalas in på olika tidpunkter beroende på hur det regleras i avtalet. Vanligt är att det görs per månad, kvartal, halvår eller år. Det är genom inkomsterna från premierna som försäkringsbolagen sedan har möjlighet att betala ut ersättning till drabbade. Många människor som har försäkringar råkar inte ut för någonting större under sin levnadstid utan betalar in pengar till bolaget som sedan använder pengarna till att stå för kostnader för någon annan som faktiskt har råkat ut för någonting allvarligt.

En premie och en självrisk står i omvänd relation till varandra. Ju högre självrisk personer har, desto lägre premier får dem och vice versa.

insurello försäkringshjälp