FolksamFolksam är ett kundägt försäkringsbolag vilket innebär att det är kunderna till företaget som står bakom det. Vinsten går tillbaka till kunderna och gynnar således också de som är kunder i bolaget. Företaget har profilerat sig som ett miljömedvetet försäkringsbolag.

Stora på miljömedvetenhet och trafikförsäkringar

Folksam bedriver forskning inom olika områden för att hela tiden stå i framkant när det gäller de olika områdena. Bland annat tittar man mycket på miljön när det gäller reparation av kunders olika skador. Mycket av forskningen läggs också på trafiken då företaget har väldigt mycket trafikförsäkringar. Företaget själva menar att var 5:e bil i Sverige är försäkrad genom Folksam.

Teckna försäkringar hos Folksam

Rabatter på försäkringar

Företaget försäkrar både saker och liv vilket gör dem väldigt flexibla och möjliggör en stor variation i erbjudanden till kunder med olika problem. Även Folksam erbjuder olika rabatter om du tecknar flera försäkringar i företaget. Företaget erbjuder också villalarm för dig som bor i villa, radhus eller har fritidshus. Du står för bevakningskostnaden och företaget står för larmet.

Försäkringar som erbjuds hos Folksam

– Boendeförsäkring
– Fordonsförsäkring
– Båtförsäkring
– Djurförsäkring
– Barnförsäkring
– Olycksfallsförsäkring
– Livförsäkring
– Reseförsäkring
– Studentförsäkring
– Graviditetsförsäkring