Det är ibland vanligt att människor med sommarstuga väljer att teckna en fritidshusförsäkring. Det är en typ av försäkring som är mer anpassad mot just fritidshus än en vanlig villaförsäkring. Ofta ingår skydd för själva huset, sakerna som finns däri samt också tomten som huset står på. Du ombeds ofta att välja belopp för lösöret för att veta vilken premie som blir aktuell för din försäkring. En fritidshusförsäkring innehåller det som en vanlig hemförsäkring gör inklusive de delar som blir aktuella i och med ägandeskapet av en sommarstuga.

Teckna en fritidshusförsäkring

Täcker byggnadsskador

En fritidshusförsäkring täcker också allt som ofta byggnadsskador fullt ut vilket gör att du inte kommer förlora några pengar om exempelvis ett träd faller och demolerar en vägg eller liknande. Det är givetvis viktigt att du kontrollerar vad du får och inte får innan du tecknar din försäkring. Allting finns reglerat i avtalen.