De flesta människor har idag hört begreppet försäkring. Frågan är bara hur många som är helt på det klara med vad begreppet faktiskt innebär?

En försäkring är ett skydd

Rent generellt kan en försäkring sägas vara en form av skydd för ett visst ändamål. Skyddet innebär då att beroende vilken typ av försäkring som är tecknad så har du rätt till en ersättning om någonting av det som skyddet täcker, skulle inträffa. Exempelvis om du har en livförsäkring så innebär det att en ersättning betalas till dina familjemedlemmar om du skulle avlida. På så sätt har de ett skydd mot att inte stå helt utblottade om du skulle försvinna och inte kan försörja dem.

ICA Försäkringar

Försäkring kräver motprestation

En försäkring är alltså en möjlighet till ekonomisk hjälp om något oväntat skulle inträffa. Vad är då haken? Det är ju tyvärr så att det alltid finns en hake och att man inte får någonting gratis här i livet. Ett försäkringsbolag är uppbyggt genom att erbjuda sina kunder diverse olika försäkringar till olika ändamål. I motprestation får personerna som tecknat en försäkring betala in en viss summa till bolaget, antingen varje månad, kvartal, halvår eller på årsbasis. Det innebär kortfattat att du blir fakturerad en premie som är ämnad för en viss tid oavsett om du blir drabbad eller inte drabbad av ett tillbud. Med andra ord kan du gå ett helt liv och betala in en premie för en livförsäkring utan att du själv råkar ut för någonting. Det är förvisso bra men det kan ses som onödiga pengar i efterhand. Men eftersom vi inte är tankeläsare och inte vet vad som kommer att hända framöver så är det precis så försäkringsbolagen fungerar. En försäkring är trots allt ett skydd OM något skulle inträffa och du skulle troligtvis aldrig förlåta dig själv om du inte har en försäkring när väl olyckan är framme.

För att du som privatperson skall få en bättre förståelse för vad en försäkring innebär har det öppnats ett block ute till höger där vi listat olika begrepp som är vanliga i försäkringsvärlden. Klicka på de olika länkarna för att lära dig mer om vad de innebär.

insurello försäkringshjälp