Allt eftersom de statliga verken blir hårdare i sina bedömningar har försäkringsbolagen passat på att utnyttja situationen på bästa möjliga sätt. Något som verkligen fått en uppsving på senare tid är de privata sjukförsäkringarna. Normalt sätt är det försäkringskassan som går in och täcker upp utbetalningar när en arbetstagares förmåga att arbeta har sänkts. När en sjukskrivning upphör på beslut av just Försäkringskassan så kan alltså en privat sjukförsäkring hos ett privat försäkringsbolag fortsätta att gälla. En privat sjukförsäkring är vanligt för de som driver sina egna företag. Gör du detta så finns det mycket bra information samlad hos Alltomforetagslan.se där man bland annat erbjuder finansiering för dig som driver eget.

Försäkringsbolagen gör en egen bedömning

Om du har en privat sjukförsäkring tecknad för dig och din familj är det alltså inte Försäkringskassans bedömning som gäller utan försäkringsbolagets egen bedömning som beslutet baseras på. De så kallade mjuka delarna som togs bort av staten när det gäller Försäkringskassan finns fortfarande kvar hos försäkringsbolagen. Med mjuka delar innebär att man fortfarande tar hänsyn till ålder, utbildning, boende och tidigare verksamheter.

Privat sjukförsäkring

Stora skillnader i bedömningar

Som en liten morot för människor som är tveksamma så finns en undersökning som gjorts för försäkringsbolaget Skandia där man sedan de statliga förändringarna prövat 160 fall där Försäkringskassan sagt nej. Av de 160 fallen gjorde Skandia en annan bedömning i 111 av fallen. Det är alltså knappa 70 % av fallen som fått en annan bedömning. På så vis har alltså 111 personer fått utbetalningar från sina privata försäkringsbolag och pga sin sjukförsäkring sedan de fått nej från Försäkringskassan och därmed inte skulle fått en krona utbetald.

Teckna en privat sjukförsäkring

Har Försäkringskassan som riktmedel

I de flesta av fallen som görs hade det givetvis varit bra mycket enklare för försäkringsbolagen att följa Försäkringskassan och lita på deras bedömning. Rent ekonomiskt och vinstmässigt hade det varit lättast för bolagen. Dock är det så att i de privata försäkringsbolagens fall handlar det väldigt mycket om rykte och trovärdighet. En bedömning som inte anses helt korrekt utförd enligt en kund kan få stora konsekvenser hos bolagen och därför vill man inte riskera någonting. I Försäkringskassans fall finns det inga konkurrerande bolag på samma sätt och det blir enklare för dem att ta ett tuffare beslut. På så vis skapar marknaden en positiv konkurrenssituation för de privata försäkringsbolagen och därmed gynnar kunden i slutändan.