LRFLRF Försäkringar är Sveriges Lantbrukares RiksFörbund och har under en lång tid erbjudit sina kunder otaliga lösningar inom försäkringsbranschen. Företaget har också olika samarbetspartners för att kunna erbjuda det bästa för sina kunder. Bland annat har man tre olika paket framtagna tillsammans med Agria och Länsförsäkringar för att kunna ge ett fullvärdigt skydd.

Medlemmar får automatisk olyckfallsförsäkring

Varje medlem i LRF Försäkringar har fått en automatisk olycksfallsförsäkring och får också efter fem år en livförsäkring. LRF säljer sina försäkringar genom Länsförsäkringars olika kontor, lokaliserade där du bor. Företaget erbjuder flertalet försäkringar som är viktiga för dig och din familj, inte minst om du är lantbrukare då du redan från början kanske är medlem i förbundet.

Försäkringar som erbjuds genom LRF

– Olycksfallsförsäkring
– Livförsäkring
– Sjukvårdsförsäkring
– Barnförsäkring
– Djurförsäkring

Företaget har ett flertal andra försäkringar som är speciellt framtagna för olika ändamål.