Ett lösöre är en juridisk term som innebär lös egendom. Rent generellt kan man säga att allting som du äger som du har möjlighet att flytta räknas som lösöre. Ett hus är således inte ett lösöre medan en båt eller bil är det. I försäkringssammanhang används begreppet om hur mycket försäkringen skall täcka och därmed få en viss självrisk och viss premie. Har man mycket lös egendom som är högt värderat lär försäkringarna bli dyrare eftersom om de skulle bli stulna eller förstöras i en brand skulle det också bli mycket dyrt att ersätta dem.

Sträva efter högt lösöre

Det är vanligt att ett lösöre definieras i en hemförsäkring där det avgör om vilka kostnader som kommer att komma upp i takt med att försäkringen tecknas. Ju högre lösöre som försäkras till en lägre kostnad, desto bättre är det för försäkringstagaren. Att få så mycket som möjligt skyddat för minsta möjliga kostnad är något som alla givetvis strävar efter.

ICA Försäkringar

Aktsamhetskrav

För att få ut en ersättning när olyckan är framme är det viktigt at du följt de aktsamhetskrav som regleras i försäkringsavtalet. Det innebär att om du inte har gjort som avtalet säger så riskerar du att inte få ut några pengar. Ett exempel kan vara att du inte följt instruktionerna för en viss teknisk sak som du installerat och därmed tagit sönder den. Det innebär att du inte följt de krav som finns från återförsäljaren och därmed inte heller de krav som försäkringsbolaget ställer på dig. En utredning kommer göras och det är troligt att försäkringsbolaget inser att du inte gjort som du borde och därmed inte heller betalar ut några pengar till dig. Det är mycket viktigt att vara påläst om vilka krav som försäkringsbolaget ställer på dig. Det är inte speciellt roligt att stå där och inte få någon ersättning på grund av ovetskap om vad som faktiskt gällde. Läs igenom och var påläst på vad som gäller just från ditt försäkringsbolag.