I det svenska systemet finns det två typer av försäkringar, nämligen livförsäkringar och sakförsäkringar. Inledningen har gjorts för att enklare kunna särskilja typerna av försäkringar som finns.

Livförsäkring

En livförsäkring innefattar ett skydd som är till för att hjälpa människors välmående. Det skyddar inte ting utan personen i sig och som livförsäkringar räknas exempelvis pension, efterlevandeskydd och sjukförsäkringar.

ICA Försäkringar

Sakförsäkring

En sakförsäkring är motsvarigheten till livförsäkring och innefattar saker och ting som människor är rädda om och vill ha ett skydd för. Tingen kan gå sönder i olyckor, bränder eller försvinna vid stölder. Hemförsäkring och trafikförsäkring är exempel på sakförsäkringar. Konstigt nog så räknas faktiskt olycksfallsförsäkringar som sakförsäkringar i det svenska systemet.

Svenska grundskyddet

Svenska medborgare har ett så kallat grundskydd som hjälper dem vid olika tillfällen. Exempelvis betalar alla som arbetar in skatt till staten. Den här finansieringen används till viss del för att betala ut till grundskyddet. Ett bra exempel på ett grundskydd är att alla människor har rätt till sjukvård och ålderspension. Det finns också en så kallad sjukförsäkring som tecknas av arbetsgivare som innebär att människor blir borta från sitt arbete över en längre tid har rätt till ersättning.