Försäkringsbolaget IFIF skadeförsäkringar är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag. Bolaget har cirka 3,5 miljoner kunder bara i Norden och Baltikum. Företaget är relativt nytt på marknaden och grundades 1999 genom olika fusioner. IF marknadsför sig kraftigt och syns både i annonser och i tv-reklam allt som som ofta.

Rabatter hos IF

Företaget har bra erbjudanden där du får rabatt om du tecknar försäkringar via nätet, upp till 300 kronor per försäkring. Du kan också få upp till 20 procents rabatt ju fler försäkringar som du tecknar i bolaget. Det här kallas för IF-plus och är ett system som bolaget tagit fram för kunder som är intresserade av att ha flera olika försäkringar tecknade. Det är ett fördelaktigt system då det är vanligt att personer är i behov av flera olika försäkringar.

IF skadeförsäkringar erbjuder också en tjänst som kallas för Kundombudsmannen som är en granskande funktion. Den kontrollerar ditt ärende och följer det för att kunna rapportera till dig som försäkringstagare. Du får förklaringar vad som ligger till grund för besluten och varför det blir som det blir.

Försäkringar som erbjuds av IF

– Boendeförsäkring
– Fordonsförsäkring
– Båtförsäkring
– Barnförsäkring
– Olycksfallsförsäkring
– Livförsäkring
– Gravidförsäkring