GjensidigeGjensidige försäkringar är Nordens fjärde största sakförsäkringsbolag som har verksamhet i Danmark, Norge, Estland, Lettland och Litauen. Företaget har sitt huvudkontor i Norge. Företaget erbjuder traditionella försäkringar till privatpersoner och företag. Företaget har en webbutik som erbjuder olika artiklar som finns framtagna för att skydda personer från att råka ut för skador och olyckor som en preventiv effekt.

Företaget har en smidig prisberäknare på sin hemsida där du snabbt får ett överslag på vad din försäkring kommer kosta beroende på vilka förutsättningar som du har. Samlar du dina försäkringar hos bolaget kommer de ge dig en 10 procentig rabatt per försäkring som en slags trogen-kund-rabatt.

Försäkringar som erbjuds av Gjensidige

– Boendeförsäkring
– Villaförsäkring
– Fritidshusförsäkring
– Fordonsförsäkring
– Båtförsäkring
– Barnförsäkring