Dina FörsäkringarDina Försäkringar är ett intressant försäkringsbolag som egentligen är en samling av mindre företag som förenat sig under ett och samma namn, nämligen Dina Försäkringar. Dina-gruppen består av ett 50-tal mindre och lokala försäkringsbolag som tillsammans gått ihop för att erbjuda konkurrenskraftiga försäkringar till privatpersoner. Dina Försäkringar är idag det femte största försäkringsgivaren inom sakförsäkringar. Svenskt Kvalitetsindex (SKI) utsåg 2009 Dina försäkringar till försäkringsbolaget med Sveriges mest nöjda kunder för fjärde året i rad.

Lokal anknytning

Alla lokala försäkringsbolag i Dina Försäkringar och Dina-gruppen har egna namn men symbolen och den grafiska profilen skall vara densamma för alla anslutna bolag. Vill du ha en kontakt med bolaget så är det alltså inte Dina Försäkringar du kontaktar utan det närmast lokalt anslutna kontoret i gruppen. På hemsidan finns en länk som heter ”Byt Dina-bolag” där du enkelt kan orientera dig bland alla de anslutna företag som finns inom Dina-gruppen. Varje bolag har sedan en egen del i hemsidan med sin egen information, sina försäkringar samt personal på kontoret. Dina Försäkringar går att jämföra med bland annat Länsförsäkringar som har ett liknande koncept.

Försäkringar som erbjuds hos Dina Försäkringar

– Barn & Ungdomsförsäkring
– Olycksfallsförsäkring
– Villahemförsäkring
– Fritidshusförsäkring
– Villaförsäkring
– Hemförsäkring
– Fordonsförsäkringar
– Fritidsförsäkringar
– Djurförsäkringar

Mycket tilltalande profil

Det är till sin rätt att även berömma Dina Försäkringar för den grafiska profilen. Sajten är väldigt trevlig att besöka, det är enkelt att hitta och det är framförallt väldigt tilltalande att surfa runt på sidan. Vi har sällan sett en så genuint bra och välformad hemsida som Dina Försäkringars.