En villaförsäkring eller en bostadsrättsförsäkring innebär egentligen en vanlig hemförsäkring plus vissa tillägg som kan krävas för dig som bor i ett eget hus eller i en lägenhet som du själv äger. Eftersom en hyresgäst i en hyresrätt inte äger lägenheten som han bor i innebär det att han inte behöver stå för kostnader som uppstår för själva lägenheten. Om det exempelvis skulle bli en vattenskada för att grannen över glömt stänga av duschen eller att en inbrottstjuv har brutit upp dörren så behöver alltså inte hyresgästen stå för kostnaderna för reparationerna.

Skydda ditt hem med en bostadsrättsförsäkring

Om du äger din bostad

Skulle däremot ovanstående händelser ske i en villa eller i en bostadsrätt så kommer du som äger villan eller lägenheten själv få stå för kostnaderna. Att då ha en villaförsäkring eller en bostadsrättsförsäkring kan vara en stor skillnad mot att stå utan. Ofta täcker de här försäkringarna kostnader som trasiga värmepumpar, installationer, vattenskador och åverkan på interiören förutsatt att du inte själv gjort dig skyldig till defekterna eller har bidragit till deras uppkomst genom oaktsamhet. Det är därför viktigt att vara medveten om de aktsamhetskrav som gäller för just din försäkring.

Ett annat vanligt krav för att försäkringen ska gälla är att viktiga reparationer eller renoveringar ska vara utförda på ett fackmannamässigt vis, exempelvis om du behöver dra el eller kakla ett badrum