Att måna om sina barn är det som i stort sätt alla föräldrar sätter i första hand. Många försäkringsbolag har därför valt att erbjuda en barnförsäkring. För att trygga upp vardagen då du kanske inte är i direkt anslutning till dina barn, exempelvis när de är på dagis, fritids eller i skolan, så kan du inte hela tiden kontrollera att de inte skadar sig.

Teckna en barnförsäkring hos Folksam

Det finns undantag

Barnförsäkringar täcker ofta skada och sjukdom och är begränsad till en viss ålder för barnet. Exempel på olika områden som försäkringen går in och hjälper till vid är medicinska problem, ekonomiska problem, skador, olycksfall, sjukhusvistelser och livförsäkring.

Det är inte ovanligt att en barnförsäkring inte kan tecknas om ditt barn föds med ett handikapp som exempelvis CP, Downs syndrom eller ADHD. Studera olika bolags erbjudanden och läs igenom erbjudandena för att hitta det bolaget som passar dig och ditt barn bäst.