Aktsam

AktsamFörsäkringsbolaget Aktsam är en företag som har riktat in försäkringar för människor som är mer aktsamma i sin vardag. Lugna bilförare och boende i vanliga hem är personer som passar Aktsam extra bra som försäkringstagare. Det är just kravet som företaget ställer på sina kunder, att de skall vara aktsamma. Som tack för det får du istället möjlighet till låga premier och låga självrisker.

Ett traditionellt försäkringsbolag

Aktsam är alltså ett traditionellt försäkringsbolag men med fler krav på sina kunder. En bilförsäkring hos bolaget har exempelvis ett krav på att personen minst skall vara 24 år och bilen är av vanlig modell. Med vanlig innebär det att bilen inte skall vara cab, större motor eller mer sportbetonad. Samma krav är genomgående i hela företagets erbjudanden. Företaget har också en webbshop där det erbjuds skadeförebyggande artiklar till bra priser.

Är du en stillsam och aktsam människa så är Aktsam Försäkring ett bolag för dig.

Försäkringar hos Aktsam

– Bilförsäkring
– Hemförsäkring
– Villa & bostadsrättsförsäkring