Accept FörsäkringarAccept är ett svenskt försäkringsbolag som driver sin verksamhet via internetbaserade lösningar vilket gör att de håller väldigt låga driftskostnader som istället kan läggas på försäkringstagarna. Accepts flaggskepp är den så kallade inkomstförsäkringen som innebär att om du skulle förlora din inkomst genom att bli av med arbetet. Oavsett vilken A-kassa du ligger i har du rätt till ersättning under 300 dagar från inkomstförsäkringen. Försäkringen är alltså ett komplement till A-kassan och ersätter den inte.

Allmänna krav

För att du skall kunna ta del av inkomstförsäkringen måste du uppfylla vissa krav som presenteras nedan:

– Tillsvidareanställd och omfattas av LAS
– Bosatt i Sverige
– Medlem i A-kassan
– Inte fyllt 55 år.

Som mest kan du få 80 procent av en månadslön på 18 700 kronor, det vill säga 14 960 kronor. Inkomstförsäkringen tar vid där A-kassan slutar och ger dig hela lönen under en viss tidsperiod.