SalusAnsvar

SalusAnsvar Försäkringar

SalusAnsvar är ett företag som har gamla anor. SalusAnsvar bildades 1997 när läkarnas försäkringsbolag Salus gick samman med nykterhetsrörelsens försäkringsbolag Ansvar.

Försäkringsbolaget Salus bildades redan 1903 när några läkare gick samman för att förbättra försäkringsavtalen med tanke på de unika försäkringsbehoven som läkarna har. Ett liknande resonemang förde nykterhetsrörelsen och det kristna samfundet när de 1932 bildade försäkringsbolaget Ansvar. Dess två gick sedan samman 1997 och bildade således försäkringsbolaget SalusAnsvar.

Med tiden utvecklades försäkringsbolaget och kom att erbjuda många andra olika tjänster och finansiella produkter än försäkringar som möjligheten att spara och låna pengar. 2007 förvärvades företaget av den norska jättekoncernen DNB, Den norske bank.

Idag erbjuder SalusAnsvar en mängd olika försäkringsalternativ för alla tänkbara tillfällen.

Försäkringar som erbjuds av SalusAnsvar

Barnförsäkring
Bilförsäkring
Båtförsäkring
Fritidshusförening
Gravidförsäkring
MC-försäkring
Hemförsäkring
Husbilsförsäkring
Husvagnsförsäkring
Lastbilsförsäkring
Livförsäkring
Olycksfallsförsäkring
Personförsäkring
Sjukvårdsförsäkring
Sjukinkomstförsäkring
Villaförsäkring