Moderna försäkringar

Moderna Försäkringarteckna_försäkring_här

Moderna har anor i Sveriges äldsta försäkringsbolag, Atlantica. Moderna försäkringar ingår i en koncern där systerbolagen Moderna Liv, pension och Atlantica ingår samt också Bilsport & MC. Moderna försäkringar ägs sen den 2 april 2009 av den danska försäkringskoncernen TryggVesta. Vesta Skadeförsäkring har sedan den 1 juli ändrat namn till Moderna Trygghetsförsäkringar och är ett samarbete mellan Moderna och Nordea. Alla Nordeakunder kan därmed få rabatt på Modernas produkter genom att använda sig av Moderna Trygghetsförsäkringar. Övriga kunder tecknar försäkringar genom huvudbolaget Moderna försäkringar.

Sak- och livförsäkringar

Företaget erbjuder sina kunder att teckna olika försäkringar direkt på webben för att få en smidig lösning. De olika bolagen handlägger olika typer av försäkringar där Moderna försäkringar har hand om sakförsäkringar och Moderna Liv har hand om livförsäkringarna. Bilsport och MC tillhandahåller specialisthjälp inom just de områdena.

Försäkringar som erbjuds av Moderna Försäkringar

- Hemförsäkring
- Fritidshusförsäkring
- Villaförsäkring
- Fordonsförsäkring
- Båtförsäkring
- Olycksfallsförsäkring
- Livförsäkring
- Djurförsäkringar

För att få mer information och för att komma i kontakt med Moderna Finans hänvisar vi till kontaktuppgifterna som du hittar ute till höger.