IKANO försäkring

IKANO Försäkring - trygga försäkringarIKANO är ofta förknippat med utlåning och sparande, men du kan även teckna olika typer av privata försäkringar hos IKANO Försäkring. De har inriktat sig på försäkringar som skyddar dig som person eller ditt barn. Exempelvis kan du teckna Olycksfalls-, Sjukvårds-, Liv- samt Arbetslöshets- och sjukförsäkring hos IKANO Försäkring. Du kan även välja att teckna något som de kallar för Pluspaketet för den som vill ha ett komplett skydd.

IKANO Pluspaket

Hos IKANO Försäkring kan du välja att teckna deras pluspaket. Det innebär att du är skyddad om du skulle bli sjukskriven eller råka ut för en olycka. Då kan du själv välja hur mycket du ska betala per månad och hur mycket du vill ut per månad skattefritt, under 12 månader, om du någon gång behöver nyttja försäkringen. Uträkningen kan du enkelt gör på IKANOs webbplats.

Pluspaketet gäller också om du skulle avlida. Då kommer pengarna, som skulle betalats ut under 12 månader, istället att betalasut som en engångssumma.

Dessa försäkringar kan du teckna hos IKANO Försäkring

- Arbetslöshets- och sjukförsäkring
- Sjukvårdsförsäkring
- Livförsäkring
- Barnförsäkring
- Olycksfallsförsäkring