Accept

AcceptAccept är ett svenskt försäkringsbolag som driver sin verksamhet via internetbaserade lösningar vilket gör att de håller väldigt låga driftskostnader som istället kan läggas på försäkringstagarna. Accept´s flaggskepp är den så kallade inkomstförsäkringen som innebär att om du skulle förlora din inkomst genom att bli av med arbetet. Oavsett vilken A-kassa du ligger i har du rätt till ersättning under 300 dagar från inkomstförsäkringen. Försäkringen är alltså ett komplement till A-kassan och ersätter den inte.

Allmänna krav

För att du skall kunna ta del av inkomstförsäkringen måste du uppfylla vissa krav som presenteras nedan:

- Tillsvidareanställd och omfattas av LAS
- Bosatt i Sverige
- Medlem i A-kassan
- Inte fyllt 55 år.

Som mest kan du få 80 procent av en månadslön på 18 700 kronor, det vill säga 14 960 kronor. Inkomstförsäkringen tar vid där A-kassan slutar och ger dig hela lönen under en viss tidsperiod.

 

För att få mer information och för att komma i kontakt med Accept Försäkring hänvisar vi till kontaktuppgifterna som du hittar ute till höger.